Copyright en intellectueel eigendom

Algemeen

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Specifiek

Teksten

Alle teksten zijn - tenzij anders aangegeven - geschreven door Dirkje Evers. Teksten of gedeelten daarvan mogen alléén met schriftelijke toestemming van Dirkje Evers worden overgenomen voor online en/of offline publicatie en dit betreft zowel gebruik in de vorm van tekst als gebruik in de vorm van video en audio. Verwijzing door middel van een link naar deze website is altijd toegestaan.

Foto's

Voor álle foto's op deze site zijn gebruiksrechten verkregen, door middel van het betalen van een gebruiksvergoeding of op andere wijze verkregen. De foto's mogen niet worden overgenomen vanaf deze site maar dienen te worden betrokken via de kanalen die daar door de fotograaf voor zijn aangewezen.

Video's en audio

Video's en audio's vallen óf onder het intellectueel eigendom van Dirkje Evers / Groeikans Academie of zijn betrokken van andere websites, zoals YouTube. Alleen de video's die van een andere bron afkomstig zijn dan van Groeikans Academie, zoals bijvoorbeeld de gepubliceerde YouTube video's, mogen veelal vrij gedeeld worden. Zie de bepalingen die hiervoor vermeld worden op de oorspronkelijke locatie van herkomst van deze video's en audio's.

Logo

Het logo is eigendom van Groeikans Academie, alsook de intellectuele rechten op het logo.

Vragen?

Stel ze gerust via het contactformulier.