Page content

Leer van je fouten

Leer van je fouten

We maken allemaal fouten. Ikzelf gisteren nog, toen ik in een persoonlijke email reageerde op iets wat ik gelezen had en waaruit ik een conclusie had getrokken die niet klopte en die niet terecht was.

En dat niet alleen. Ten eerste ging het me helemaal niet aan en ten tweede bedoelde ik eigenlijk iets anders dan er letterlijk stond in mijn email, omdat de formulering nogal 'kort door de bocht' was.

En daaruit blijkt tegelijk ook weer eens de kracht van woorden en van de woordkeuze die je gebruikt.

Een fout is snel gemaakt

Je kunt normaal gesproken nog zo je best doen, of zo zorgvuldig zijn, soms lukt iets gewoon nog niet zo goed. Of af en toe ben je eens iets minder zorgvuldig in je communicatie en glipt er iets tussendoor.

Dat is geen rechtvaardiging voor het maken van fouten, maar wel een feit waar je als mens hoe dan ook mee te maken krijgt.

En als dat gebeurt, dan kun je helaas niet meer veranderen dát het is gebeurd, maar biedt het je wel een een mooie gelegenheid om er iets mee te doen:

  • Heb je een fout gemaakt bij het maken van iets of bij het vervullen van een taak, dan kun je de fout herstellen of de klus overnieuw doen en de eventuele nadelige gevolgen ervan proberen te beperken.
  • Heb je een fout gemaakt doordat je niet zorgvuldig bent geweest in je communicatie en je daardoor misschien mensen gekwetst hebt, ook al heb je het zo niet bedoeld, dan kun je je fout erkennen en je excuses aanbieden.

Straf jezelf niet voor het maken van fouten

Fouten maken is menselijk, het hoort bij het leven omdat je er iets van leert. Je kunt niet groeien als je geen fouten mag en kunt maken.

‘Fouten zijn als traptreden. Ze zijn belangrijk, het zijn leraren. Straf jezelf niet als je iets fout hebt gedaan. Als je bereid bent om te groeien en van je fouten te leren, kunnen ze je verder helpen op de weg naar je levensvervulling.’ ~ Louise Hay

Levenslessen

Straf jezelf dus niet, maar zie het als een les. Durf te kijken naar wat er fout ging, herstel de fout of erken de fout en bied je excuses aan. En spreek met jezelf af dat je het voortaan ánders en béter zult doen.

Méér kun je eigenlijk ook niet doen, want het is al gebeurd en dát kun je niet meer veranderen. Maar je kunt er gelukkig wel lering uit trekken met het oog op je toekomstige handelen en dat is het beste wat je er verder nog mee kunt doen.

Niemand is perfect en dus hoef jij dat ook niet te zijn. Fouten maken hoort bij het leven en het is de schoonheid van het leven dat je zo nu en dan weer opnieuw attent wordt gemaakt op zaken die jouw aandacht verdienen.

In mijn geval werd ik liefdevol op mijn misstap geattendeerd door de ontvanger van de email. En daar ben ik haar erg dankbaar voor!

Hoe ga jij om met de 'fouten' die je maakt? Stap je erover heen ('jammer dan, het is nu eenmaal gebeurd') of doe je er iets mee?