Page content

Ervaar de kracht van een andere woordkeuze

Ervaar de kracht van een andere woordkeuze

Jouw uitgesproken en geschreven woorden hebben invloed op hoe je je voelt, hoe je je gedraagt en hoe je je toekomst creëert, net zoals jouw gedachten dat hebben.

Het is dus belangrijk dat je de woorden die je gebruikt en uitspreekt net zo zorgvuldig uitkiest als je gedachten.

Met geschreven en gesproken woorden bereik en beïnvloed je niet alleen jezelf, maar óók de mensen om je heen. Je kunt hen er blij mee maken of verdrietig, je kunt hen complimenteren en opbeuren, maar ook afkraken en afbranden.

Wees je dus niet alleen bewust van je gedachten, maar wees ook alert op de woorden die je in je dagelijkse activiteiten en in je contacten met andere mensen gebruikt.

Zijn jouw woorden positief, vreugdevol, liefdevol en warm? Of zijn het woorden vol negativiteit, bitterheid, kritiek, wrok en nijd?

De kracht van woorden - video tweeluik

Hieronder vind je een video tweeluik over de kracht van woorden en over de reacties die woorden bij jouzelf en bij anderen kunnen oproepen.

Laat je ontroeren door video 1 en inspireren door video 2:

The Power of Words 1

The Power of Words 2

Wat zou jij kunnen of willen veranderen en verbeteren aan jouw woordkeuze? Welke voor boodschap zit er voor jou in deze video's?